Sprekers, workshops & interview met de sprekers

Sprekers

De plenaire sessie van de Utrechtse Bedrijvendag wordt door de voorzitter van de Utrechtse Bedrijvendag geopend. Daarna zal het hoofd van het departement Ton Hol het voorwoord houden. Tijdens deze editie zullen drie gastsprekers de plenaire sessie vervolgens verzorgen. De gastsprekers van 2018 zijn Oscar Hammerstein, Christ’l Dullaert en Chris Zegers.  

 

Ik heb in drie jaar meegemaakt waar andere mensen tien levens voor nodig hebben”, aldus Oscar Hammerstein in het NRC Handelsblad. De advocaat staat aan de top van de Nederlandse advocatuur, is naamgever van ‘Hammerstein Advocaten N.V.’ en is advocaat in een aantal spraakmakende zaken geweest. Mede hierdoor heeft Hammerstein een onuitwisbare stempel op de Nederlandse advocatuur gedrukt. Op de Utrechtse Bedrijvendag zal hij vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden die een jurist heeft te overwinnen als hij boven het maaiveld uitsteekt. Is die 37 jaar recht en advocatuur gelopen zoals studenten hun loopbaan plannen of wensen dat hun carrière verloopt?

 

 

Christ’l Dullaert is de oprichtster van Le Tableau, een recruitmentbureau voor interim-advocaten en notarissen. Ze is ooit begonnen als advocaat en heeft daarna verschillende juridische- en adviesfuncties bekleed bij een groot aantal bedrijvenen instanties. Daarnaast is ze juryvoorzitter van De Gouden Zandloper, een prestigieuze prijs binnen de advocatuur. Christ’l Dullaert kent de advocatuur door en door. Dit blijkt uit het feit dat ze verschillende authentieke en innovatieve boeken heeft geschreven over de advocatuur.

 

Jullie kennen Chris Zegers waarschijnlijk van de televisie, maar weten jullie ook al dat hij economie heeft gestudeerd en zijn carrière begon als junior consultant in Singapore? Later heeft Chris Zegers de overstap naar de televisie gemaakt en is hij vooral bekend als presentator van Moltalk, 3 op reis en de Nationale Reistest 2018. De case die Chris Zegers nastreeft is niet zijn carrière, maar de inzet voor een leven vol ervaringen en herinneringen: van zijn passie voor reizen heeft hij zijn werk gemaakt. 

 

Workshops

Gedurende de Utrechtse Bedrijvendag vinden vier workshoprondes plaats. Het aantal deelnemers per workshop ligt tussen de 25 tot 60 personen. Deze workshops bieden de ultieme gelegenheid om op interactieve wijze een kantoor of instelling beter te leren kennen. Door het volgen van de workshops kun jij de verschillende kantoren en instellingen vergelijken, hetgeen bijdraagt aan jouw arbeidsmarktoriëntatie. Bij jouw inschrijving kun je per ronde jouw persoonlijke voorkeuren doorgeven.

Interview met Oscar Hammerstein

Over welke kwaliteiten dient een goede jurist in uw ogen te beschikken?
De vraag stellen is het beantwoorden. Het moet een goede jurist zijn. Allereerst moet de jurist over een gezond verstand beschikken. Juristen moeten zichzelf niet in de juristerij verliezen, maar juristen moeten het vermogen hebben om tot de kern van de zaak te kunnen gaan. Andere kwaliteiten waarover een goede jurist beschikt, is een scherp analytisch vermogen en een behoorlijke intelligentie. Tenslotte dient de goede jurist ook welbespraakt te zijn.

In de advocatuur wordt vaak over u gesproken als de bekende strafrechtadvocaat. Gezien het feit dat u afgestudeerd bent op het civiele recht, waarom heeft u uiteindelijk de switch naar het strafrecht gemaakt?
In Nederland is een bekende advocaat per definitie een bekende strafrechtadvocaat. Vraag maar aan mensen of ze een bekende, civiele advocaat kennen. Ofschoon het makkelijk is om er twintig te noemen, dan komen de meeste mensen niet eens tot één.

Waarom bent u een eigen advocatenkantoor begonnen?
Ik wil niet zeggen dat ik mijn eigen kantoor heb, want ik heb m’n kantoor met mijn kantoorgenoten. Het is wel de klassieke advocatuur om een eigen kantoor te hebben en ik houd wel van die klassieke advocatuur.

Het thema van de Utrechtse Bedrijvendag ‘Chase your Case’ benadrukt het doel dat studenten actief bezig dienen te zijn met hun arbeidsmarkt oriëntatie en niet wachten totdat ze afgestudeerd zijn. Hoe is dit thema op uw carriere van toepassing?
Tijdens mijn studentenperiode ben ik student-stagiair bij een advocatenkantoor geweest. Zonder die stage zou ik niet hebben bereikt wat ik nu heb bereikt. Ik krijg dagelijks brieven van sollicitanten, maar ik kies alleen sollicitanten uit voor een gesprek als ze meer hebben gedaan dan alleen een studie. Als ze ervaring hebben in de advocatuur dan is dat een pré. Ik heb op kantoor zes studenten voor onbepaalde tijd met uitstekende arbeidsvoorwaarden rondlopen. Dit is volgens mij de manier waarop het moet gaan. Niet alleen verdienen ze wat, maar ook kunnen ze zich hierdoor veel beter oriënteren.

Wat is uw advies voor de deelnemers van de Utrechtse Bedrijvendag?
Beheers de talen. Niet alleen Engels, maar kies ook Frans of Duits. Het liefst allebei, maar zeker een van die talen. Duitsland is onze grootste handelspartner. Duitse cliënten hebben voortdurend belangstelling voor Nederlandse advocaten. De eerste vraag die Duitsers altijd stellen is: “Sprechen Sie Deutsch?”. De tweede vraag is: “Trinken Sie Bier?”. De eerste vraag is denk ik wat belangrijker.

Interview met Chris Zegers

Waarom ging uw interesse uit naar economie?
Als 16-17 jarige wordt van je verwacht dat je weet wat je later wil worden. Vervolgens moet je aan het einde van de middelbare school al een studiekeuze maken. Ik wist toen niet waar mijn talenten lagen, mocht ik die toendertijd al hebben. Naast je talent hoor je te weten wat je leuk vindt. Dat wist ik ook niet. Destijds speelde ik in een band, maar ik was niet getalenteerd genoeg om naar het conservatorium te gaan.

Uiteindelijk ben ik economie gaan studeren. Niet door mijn interesse voor economische modellen noch door mijn ambitie voor een kantoorbaan. Ik heb economie gestudeerd, omdat ik daardoor mijn keuzes zou openhouden. Daardoor kon ik tijdens mijn studie ontdekken wat ik wel wilde worden.

Wat deed u tijdens uw studententijd en erna?
Tijdens mijn studie heb ik mij vooral gefocust op internationale economieën en heb ik ervaringen in het buitenland opgedaan. Als vervolg daarop heb ik stage gelopen bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank. Na afloop van mijn studie heb ik gesolliciteerd bij een Chinees bedrijf in Singapore en twee weken later ben ik zonder voorbereiding daarheen vertrokken. Bij dat bedrijf heb ik gewerkt als marketing manager bij consultancy en marketing.

In de daaropvolgende maanden ben ik erachter gekomen dat kantoorwerk niet voor mij is bestemd. Ik wilde reizen en mensen ontmoeten uit andere culturen met verschillende inzichten. Zonder een plan heb ik toen verschillende, uiteenlopende activiteiten ondernomen in Singapore.

Zijn er dingen die u graag anders had willen doen als u terugkijkt op uw leven tot nu toe?
Mislukkingen zijn een verrijking en vormen jou als persoon. Hierdoor denk ik niet dat er bepaalde dingen zijn die ik anders had willen doen. Een voorbeeld van een mislukking in mijn leven is dat ik heb geprobeerd om van muziek mijn werk te maken. Daar heb ik veel tijd en geld in gestopt, terwijl de band uiteindelijk failliet is gegaan.

Op de lange termijn maken mislukkingen je gelukkiger, mits je ervan leert. Je leert van een mislukking door deze van bovenaf te analyseren en de juiste les eruit te trekken. Mensen die veel tegenslagen hebben meegemaakt en daar bovenop zijn gekomen, zijn meestal wijzer dan anderen die nooit onderuit zijn gegaan.

Terugdenkend zou ik misschien een jaar zijn gaan reizen, maar toendertijd had ik daar niet voor gekozen. Ik meen dat een keuze nooit verkeerd kan zijn, zolang die door jou wordt gemaakt.

Wat wilt u de studenten van de Utrechtse Bedrijvendag tot slot nog meegeven?
Wat je later wil worden is een doorlopend proces, maar zorg dat je doelgericht te werk gaat. Gedurende je leven moet je een paar keer naar jezelf kijken en je afvragen of je gelukkig bent met hetgeen dat je doet. Als dat niet het geval is, wees niet bang om een andere weg in te slaan. Laat je niet afschrikken als dat niet de weg is die door anderen wordt verwacht.

Na een paar mislukkingen leer je dat je uiteindelijk overal bovenop kunt komen. Je moet vertrouwen in jezelf houden en risico’s durven nemen. Angst is een slechte raadgever waar jij je niet door moet laten leiden.

Interview met Christ’l Dullaert

Waar, wanneer en waarom heeft u rechten gestudeerd?
Nijmegen, 1980-1986. Waarom? Eén van de weinige studies waarvoor geen wiskunde vereist was. Uiteindelijk bleek ik het een hele leuke studie te vinden. Daarnaast heb ik Filosofie gestudeerd en ben afgestudeerd in rechtsfilosofie.

U heeft een zeer diverse carrière gehad. Wat zijn de stappen die u hierin hebt gezet?
Ik heb inderdaad heel veel gedaan en ik heb daardoor enorm veel geleerd. Van de ene kant van de tafel (advocaat) naar de andere kant (bedrijfsjurist) bij respectievelijk het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Vodafone) was zeer leerzaam.  Vervolgens ben ik vijf jaar directeur geweest van een mediaton instituut dat nauw samenwerkte met de Harvard Law School en leerde ik alles over soft skills voor juristen. Mijn verblijf van ongeveer 3 jaar in New York was een aanzet voor een insteek als schrijver. Ik heb 6 boeken op mijn naam staan en heb 10 jaar columns voor Advocatie geschreven. In New York schreef ik ook het bedrijfsplan voor Le Tableau. In 2005, na terugkeer uit New York, werd ik  ondernemer.

Wat is uw beweegreden geweest om Le Tableau op te richten?
Le Tableau is een detacheringsbureau voor advocaten en notarissen Er bestond in 2005 wel enige vorm van flexwerk voor juristen, maar in de advocatuur en in het notariaat bestond flexwerk geheel niet. In New York liep men daarop voor. En ik zag dat advocaten en notarissen in Nederland ook meer behoefte aan flexibiliteit hadden en behoefte aan een betere work- life balance. Bovendien trok het zelfstandig ondernemerschap mij aan.

Zijn er dingen die u graag anders had willen doen als u terugkijkt op uw carrière tot nu toe?
Zeker, maar ik weet niet goed wat. Want ik had niets willen missen van alles wat ik gedaan heb. Wat betreft persoonlijke ontwikkeling heb ik er alles uitgehaald. Het past niet bij mijn persoonlijkheid om twintig jaar op 1 plek te zitten, had ik dat wel gedaan had ik misschien makkelijker een hogere management- eindfunctie kunnen doen. Maar wil ik dat ?!

Hoe is het thema van de Utrechtse Bedrijvendag ‘Chase your case’ op uw leven van toepassing?
Het is het Leitmotiv van alles wat ik heb gedaan.

Heeft u ten slotte nog een advies voor de deelnemers van de Utrechtse Bedrijvendag?
Stap uit je comfortzone en kijk over het hek naar de plek waar je zit. Hoe ziet dat er van een afstandje uit? En, wat zijn de ontwikkelingen in de maatschappij? Wat zijn de grotere bewegingen? Wat doet de economie? Daarvoor zul je je in achtergronden moeten verdiepen.

Eenmaal binnen een bedrijf of organisatie: hoe briljant je ook bent, als je het politieke spel niet ziet, dan blijf je je kapot werken.

Wil je meer weten over haar visie omtrent de Zuidas? Klik dan op de onderstaande link.
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/218476/Steeds-meer-advocaten-kiezen-voor-De-Zuidas